Стани член

Проектът Quartierstrom или за търговията със слънчева енергия между домакинства чрез блокчейн.

Новина • БФА •
Проектът Quartierstrom или за търговията със слънчева енергия между домакинства чрез блокчейн.

Домакинствата в света все повече произвеждат собствена слънчева електроенергия. Нормативната база предвижда, че те могат да я ползват, но и да я продават на съответните електроразпределителни компании. В българския енергиен закон също бяха направени поправки за слънчевите панели на покрива, с цел стимулиране на енергията от възобновяеми енергийни източници. Швейцария прави стъпка напред в тази област. Забележителен напредък за електроенергията от слънчеви мощности се наблюдава в Швейцария. Това става ясно от представения едногодишен пилотен проект  Quartierstrom обхванал 37 домакинства от областта Walenstadt. Пилотният проект и приключил в края на месец януари. Според резултатите от проекта дела на слънчевата електроенергия, произвеждана от местния пазар и потребявана на този своеобразен локален пазар се е увеличила с 27 процента. В противен случай тя би била продавана на външен доставчик на електроенергия (на местна или регионална разпределителна компания). Средно дела на слънчевата електроенергия е била от порядъка на една трета (33%) от енергопотреблението на домакинствата за година, увеличавайки се два пъти в сравнение с началото на проекта, без за това да са били необходими действия на какъвто и да е доставчик. 

Целият процес на вътрешния локален пазар се е управлявал чрез блокчейн платформа без участието на електроразпределителна компания. Основната идея на проекта Quartierstrom е да използва локално производство от слънчева енергия на място. Жителите на даден квартал купуват и продават слънчевата енергия на този местен пазар на електроенергия. Приоритетно тя се консумира в домакинствата на потребителите, а излишъците се търгуват в самия квартал. Ако слънчевите модули произвеждат повече електроенергия, отколкото домакинствата, общността на пазара потребява, съответната електроразпределителна компания във Walenstadt им взима електроенергията. Когато обаче местното производство е по-ниско – им доставя необходимите количества. Покупката и продажбата на слънчевата енергия се обработват директно между участниците. Производителите могат да използват приложение, за да определят минималната цена за слънчевата си енергия. Потребителите задават максималната стойност, която са готови да отделят за местна електроенергия. Получената търговия автоматично се обработва чрез блокчейн.

 

--> източник