Стани член

Подпомагане на инвестиции за нисковъглеродно развитие, чрез устойчиво финансиране

Доклад • •
Подпомагане на инвестиции за нисковъглеродно развитие, чрез устойчиво финансиране

Устойчивостта е широко признат модел за бъдещото развитие на Европа. В този смисъл финансите са основен лост за постигане на амбициозните общи цели за икономически просперитет, социално приобщаване и възстановяване на околната среда. Парижкото споразумение демонстрира приоритета и неотложността на смекчаване на климатичните промени, заявени от световните лидери, включително ЕС. Европейската енергетика може да бъде въглеродно неутрална преди 2050 и да допринесе до по-широкото изпълнение на нисковъглеродните цели, включващи електрифициране на основни икономически сектори (индустрия, транспорт, сгради).

Постигането на тази дългосрочна цел по икономически ефективен начин изисква значителни инвестиционни усилия. Съгласно изчисления на ЕК, през следващото десетилетие на Европа ще са необходими около 177 милиарда евро годишно за реализиране на нисковъглеродни инвестиции, чрез които да се постигнат климатичните и енергийни цели на ЕС. За периода 2031-2050 г. ще са необходими 1,3 трилиона евро средно годишно при сценарий 80% намаляване на емисиите на парникови газове, съгласно данни от Дългосрочната стратегия на Европейската комисия.

Има три елемента, които Eurelectric (най-голямото обединение на електроенергийния бранш в Европа) посочва в Enabling sustainable investments via sustainable finance, за да се подпомогнат инвестициите чрез устойчиво финансиране: Първо, устойчивото финансиране следва да е кохерентно с други инструменти на ЕС като схемата за търговия с емисии, второ, трябва да се укрепи финансовата стабилност и ценообразуването на финансовите пазари, като се подобри оценката и управлението на дългосрочните материални рискове и нематериалните такива при формирането на себестойност - включително тези, свързани с екологични, социални и управленски фактори, и последно, административните разходи за финансовите и нефинансовите задължения на дружествата не следва да се увеличават.

Пълния доклад, може да прочетете тук.