Стани член

Първата Net-Zero академия ще обучава 100 000 работници в сектора на фотоволтаичната енергия в Европейския съюз

Новина • БФА •
Първата Net-Zero академия ще обучава 100 000 работници в сектора на фотоволтаичната енергия в Европейския съюз


На 20 юни Европейската комисия откри Европейската академия за слънчева енергия - първата от поредицата академии на Европейския съюз, които ще бъдат създадени по силата на Законодателния акт за промишленост с нулеви нетни емисии, за да се осигурят необходимите умения по веригите за създаване на стойност на нулево-енергийните технологии. Ролята на академиите по Закона за промишленост с нулеви нетни емисии е да разработват учебно съдържание и програми съвместно с индустрията, за да се гарантира наличието на достатъчно умения и работна сила по веригата на стойността.

Смята се, че до 2030 г. само в сектора на производството на фотоволтаични продукти ще са необходими около 66 000 квалифицирани работници, за да може ЕС да постигне амбициозните си цели в областта на възобновяемата енергия, като същевременно гарантира конкурентоспособността на промишлеността. Соларната академия има за цел да обучи 100 000 работници във веригата за създаване на стойност в областта на фотоволтаиците през следващите три години, за да се справи с настоящия недостиг на работна ръка и умения в сектора.

Следвайки успешния модел на Европейската академия за батерии, стартирала през 2022 г., Соларната академия ще разработи учебно съдържание заедно с индустрията и съответните страни във веригата за създаване на стойност на фотоволтаичните системи. Соларната академия ще разработи и удостоверения за обучение, които ще удостоверяват уменията, придобити от хората в нейните курсове за обучение, като по този начин ще се стимулира и мобилността на работната сила в рамките на единния пазар. Разгръщането на програмите се осъществява чрез местни партньори. Те могат да бъдат доставчици на професионално и образователно обучение, предприятия, университети или други образователни институции и центрове, с които Академията подписва договор за предоставяне на своите програми.

Европейската комисия подкрепя стартирането на Европейската академия за слънчева енергия с 9 милиона евро от програмата за единния пазар. Проектът ще се изпълнява от Европейския институт за иновации и технологии (EIT) чрез неговата общност за знания и иновации EIT Innoenergy.

Тази академия е най-новата инициатива на Комисията в подкрепа на усилията на ЕС за постигане на амбициозните цели по Европейската зелена сделка и плана REPowerEU, като същевременно се гарантира, че индустрията е устойчива и конкурентоспособна на световната сцена.

 

Източник: Европейска комисия