Стани член

Кога възобновяемите енергийни източници ще доминират на пазарите на енергия в ЕС?

Доклад • •
Кога възобновяемите енергийни източници ще доминират на пазарите на енергия в ЕС?

В доклад, публикуван от IEEFA Tim Buckley Director of Energy Finance Studies, Australasia се казва, че над 100 глобални финансови институции са обявили оттеглянето си от сектора на въглищата, включително 40% от 40-те най-големи световни банки и 20-те големи застрахователи.

Съобщава се също така, че само през първите девет седмици има пет нови съобщения за отказ на банки и застрахователи от бизнеса с въглища. Докладът е изключително интересен, като в него се разглежда пренасочването на финансите от въглищния сектор към зелената енергия. Включително става въпрос за пренасочване на глобални финанси от световните финансови фондове, сумата от които е за 41 трилиона долара за развиващите се пазари, според Buckley. Този доклад е изключително важен от гледна точка на новия анонс, който правят анализаторите от IEEFA, свързан прогнозите за развитие на ВЕИ-сектора.

Пазарните анализатори прогнозират непрекъснат растеж на енергията от възобновяеми източници в Европейския съюз през следващите две десетилетия, но за да се превърне в реалност, тази тенденция, тя ще има нужда от подкрепа от ясни, устойчиви политики, частно финансиране и решения за интеграция на мрежата. Това е от особено значение за по-големите икономики като Великобритания, Франция и Германия, ако искат да се наредят до водещи страни, като например Дания. Как ще се финансира бъдещият растеж на вятъра и слънчевата енергия? Много европейски държави преди това осигуряваха премиални парични потоци за проекти за възобновяема енергия чрез преференциални тарифи и схеми за зелени сертификати.

Как ще бъдат интегрирани в мрежата променливите източници на електроенергия като вятъра и слънчевата енергия? Няколко европейски страни вече имат постигнат дял на вятърния и слънчевия пазар над прогнозираната от БНЕФ и МАЕ електроенергия за континента като цяло до 2040 г. - при 50% и дори над това ниво. Постигането на възобновяеми енергийни източници в целия континент ще изисква методически подход за повишаване на гъвкавостта на мрежата, за буфер по отношение на променливостта на вятърната и слънчевата енергия. Трябва да са развият пазари, които подпомагат инвестициите в търсенето и съхранението на електроенергия, както и вътрешният и трансграничен пренос. Графиките на тенденциите (за развитието на ВЕИ) в енергийния микс могат да бъдат визуално вълнуващи, но те не улавят тези жизненоважни проблеми, които съществуват зад кулисите, отбелязват още от IEEFA.

Пълния доклад, може да прочетете тук.