Стани член

КЕВР публикува заявленията на енергийните дружества за цени на електроенергията за новия регулаторен период.

Новина • •
КЕВР публикува заявленията на енергийните дружества за цени на електроенергията за новия регулаторен период.

Комисията за енергийно и водно регулиране публикува на интернет страницата си предоставената от дружествата в сектор „Електроенергетика“ неповерителна версия на техните заявления за цени на електроенергията за регулаторния период 1.07.2019 – 30.06.2020г. 

Заявленията на енергийните дружества - производители, ЕСО, електроразпределителни дружества и крайни снабдители, са подадени в Комисията в изпълнение на  чл. 41 от Наредба № 1 от 14 март 2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия.Освен цялостната документация на енергийните дружества по заявленията им за цени на електроенергията от 1.07.2019 г. на интернет страницата на КЕВР е публикувана и Сравнителна таблица за предлаганото от дружествата изменение на сега действащите цени можете да намеерите тук.