Стани член

КЕВР предстои да приеме решение относно постигнатите екстремно високи цени на пазара на балансираща електроенергия

Новина • БФА •
КЕВР предстои да приеме решение относно постигнатите екстремно високи цени на пазара на балансираща електроенергия


Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) извършва анализ на възможните решения във връзка със създалата се ситуация с постигнатите екстремно високи цени на пазара на балансираща електроенергия, информира Регулаторът на уеб-сайта си.

До края на следващата седмица КЕВР ще приеме и постанови решение, с което възникналият проблем да бъде разрешен чрез по-справедлив начин на разпределение на разходите за балансираща електроенергия между всички участници на пазара.