Стани член

КЕВР и Европейската банка за възстановяване и развитие подписаха споразумение за подкрепа в областта на регулаторната дейност

Новина • •
КЕВР и Европейската банка за възстановяване и развитие подписаха споразумение за подкрепа в областта на регулаторната дейност

Комисията за енергийно и водно регулиране и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) подписаха Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти в областта на регулаторната дейност. Документът беше подписан от председателя на Комисията доц. Иван Иванов и директора на ЕБВР за България Лариса Манастърли. Споразумението предвижда ЕБВР да предостави на КЕВР консултантска помощ за подобряване на аналитичния и техническия капацитет на регулатора, както и за регулирането на цените и ефективността на електроенергийния пазар на България.

Дейностите по проекта включват разработването на методики и анализи за регулаторни цели по отношение мониторинга на пазара, разходите и ползите от инвестиционните проекти, капиталовите и оперативните разходи на мрежовите предприятия. Предвидено е също да бъде разработена методика за обвързване на регулираните приходи на мрежовите предприятия с показателите за ефективност и качество на услугите.

В рамките на проекта, който е с продължителност 18 месеца, е планирано и провеждането на обучения за развитие на капацитета на КЕВР във връзка с новите законови правомощия на Комисията по провеждането на проверки, изземване на електронни доказателства, снемане на устни обяснения и налагане на наказания, произтичащи от прилагането на Регламент (ЕС) № 1227/2011 за мониторинг и прозрачност на пазара на електроенергия на едро.