Стани член

IRENA: ВЕИ секторът расте със 171 ГВт през 2018 г.

Доклад • •
IRENA: ВЕИ секторът расте със 171 ГВт през 2018 г.

Международната агенция за възобновяема енергетика (IRENA) публикува поредният си годишен статистически сборник с данни за генериращите мощности, работещи на основата на възобновяемите източници на енергия (ВЕИ) Renewable Capacity Statistics 2019. В света през 2018 г. са били въведени в експлоатация 171 ГВт ВЕИ-електроцентрали, което е малко под данните от предходната 2017 г. Слънчевата и вятърната енергетика осигуряват 84 % от нарастването на мощностите от ВЕИ през миналата година, сочат още данните. 

На регионално ниво лидер остава Азия, където са установени 61 % от новите мощности, работещи на основата на възобновяеми източници на енергия. IRENA прави сравнение на историческата динамика между новото строителство на ВЕИ-мощностите и останалите. Според тези данни, от 2015 г. в света годишно се строят повече мощности от ВЕИ в сравнение с такива, които са базирани на изкопаеми горива. 

Според данните от 2018 г., установената мощност на ВЕИ в света е достигнала 2351 ГВт , което е със 7,9 % повече от година по-рано. Сега възобновяемата енергетика представлява например около една трета от всички генериращи мощности в света. Слънчевата енергетика се оказва най-бързорастящият сегмент не само в сектора на ВЕИ, но и в електроенергетиката изобщо. Установените мощности от слънчевите електроцентрали през миналата година са се увеличили с 94 ГВт, като в това число в Азия са били построени 64 ГВт.

Пълния доклад, може да прочетете тук.