Стани член

Европейската комисия подкрепя европейския сектор за производство на фотоволтаици с нова Европейска харта за слънчевата енергия

Новина • БФА •
Европейската комисия подкрепя европейския сектор за производство на фотоволтаици с нова Европейска харта за слънчевата енергия

Изображение: Sondem/AdobeStock

Европейската комисия активизира усилията си в подкрепа на соларния сектор в Европа чрез Европейската харта за слънчевата енергия. Подписана в понеделник в рамките на неформалното заседание на Съвета по енергетика от Комисията, представлявана от комисаря по енергетиката Кадри Симсон, министрите на енергетиката от 23 държави от ЕС и представители на индустрията, хартата определя серия от доброволни действия, които да бъдат предприети в подкрепа на фотоволтаичния сектор в Европейския съюз.

Подписалите Хартата се ангажират да подкрепят конкурентоспособността на европейската фотоволтаична промишленост и да насърчават създаването на пазар за висококачествени продукти, отговарящи на високи критерии за устойчивост, при пълно спазване на целите на ЕС в областта на климата и енергетиката.

Хартата очертава редица елементи, които могат да помогнат в това отношение, включително ранното прилагане на съответните разпоредби в Закона за индустрията с нулево потребление относно използването на неценови критерии в търговете за възобновяема енергия, обществените поръчки или други съответни схеми за подпомагане.

Европейската харта за слънчевата енергия е последната стъпка в действията на Комисията в подкрепа на производството на слънчеви панели в Европа. Предишните мерки включват, наред с другото, предложение за Закон за индустрията с нулево нетно потребление, който вече е временно одобрен от съзаконодателите, и създаването на Европейски алианс на фотоволтаичната индустрия. Това ще помогне да се гарантира, че зеленият преход и индустриалните цели на Европа вървят ръка за ръка, като се ускори внедряването на възобновяеми енергийни източници и същевременно се повиши конкурентоспособността на сектора и се създадат зелени работни места.

 

Източник: ЕК