Стани член

238 ГВт слънчеви и вятърни централи са пуснати в експлоатация през 2020 г. според доклад на IRENA

Новина • БФА •
238 ГВт слънчеви и вятърни централи са пуснати в експлоатация през 2020 г. според доклад на IRENA

Въпреки пандемията на COVID-19, повече от 260 GW ВЕИ мощности са добавени към електропроизводствения микс в световен мащаб през 2020 г., надминавайки предишния рекорд с почти 50%. С представянето на поредното издание на ежегодния доклад на IRENA Renewable Capacity Statistics 2021, генералният директор Франческо Камера приветства началото на „десетилетието на възобновяемите енергийни източници“.

Според данните на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) делът на възобновяемата енергия от всички нови производствени мощности се е увеличил значително за втора поредна година. Повече от 80 на сто от всички нови мощности, добавени през миналата година, са възобновяеми, като слънчевата и вятърната енергия представляват 91 на сто от новите възобновяеми източници.

Нарастващият дял на възобновяемите енергийни източници отчасти се дължи на нетното извеждане от експлоатация на агрегати на изкопаеми горива в Европа, Северна Америка и за първи път в Евразия (Армения, Азербайджан, Грузия, Руската федерация и Турция). Общо добавените централи на изкопаеми горива паднаха до 60 GW през 2020 г. от 64 GW през предходната година, подчертавайки продължаваща тенденция на намаляване на разширяването на изкопаемите горива.

Въпреки трудния период, както прогнозирахме, 2020 г. бележи началото на десетилетието на възобновяемите енергийни източници“ според Камера. „Разходите падат, чистите технологични пазари растат и никога преди ползите от енергийния преход не са били толкова ясни. Тази тенденция е неудържима, но както подчертава прегледът на сценариите за Световния енергиен преход, има да се направи още много. Сценарият от 1,5 градуса показва, че значителните планирани енергийни инвестиции трябва да бъдат пренасочени в подкрепа на прехода, ако искаме да постигнем целите за 2050".

Увеличението на инсталирания капацитет с 10,3% представлява разширяване, което надминава дългосрочните тенденции на по-скромен растеж на годишна база. В края на 2020 г. глобалният капацитет за производство на енергия от възобновяеми източници възлиза на 2 799 GW, като хидроенергията все още представлява най-големият дял (1 211 GW), въпреки че слънчевата енергия и вятърът настигат бързо. Двата променливи източника на възобновяеми източници доминират разширяването на капацитета през 2020 г. със съответно 127 GW и 111 GW нови инсталации за слънчева и вятърна енергия.

Китай и Съединените американски щати са двата изключителни пазара за растежа от 2020 г. Китай, който вече е най-големият пазар на възобновяеми източници в света, добави 136 GW през миналата година, като основната част идва от 72 GW вятър и 49 GW слънчева енергия. Миналата година Съединените американски щати инсталираха 29 GW възобновяеми енергийни източници, близо 80% повече в сравнение с 2019 г., включително 15 GW слънчева енергия и около 14 GW вятър. Африка продължи да се разраства стабилно с увеличение от 2,6 GW, малко повече от това през 2019 г., докато Океания остава най-бързо развиващият се регион (+ 18,4%), въпреки че нейният дял от глобалния капацитет е малък и почти цялото разширяване се случва в Австралия.

Акценти по технологии:

 • Хидроенергия: Ръстът на хидроенергията се възстановява през 2020 г., поради пускането в експлоатация на няколко големи проекта, отложени от 2019 г. Китай добави 12 GW капацитет, следван от Турция с 2,5 GW.
   
 • Вятърна енергия: Ръстът на вятърни инсталации почти се е удвоил през 2020 г. в сравнение с 2019 г. (111 GW при 58 GW през миналата година). Китай добави 72 GW нов капацитет, следван от Съединените американски щати (14 GW). Десет други държави увеличиха вятърния капацитет с повече от 1 GW през 2020 г. Офшорният вятър се увеличи, за да достигне около 5% от общия вятърен капацитет през 2020 г.
   
 • Слънчева енергия: Общият слънчев капацитет вече е достигнал приблизително същото ниво като вятъра, благодарение до голяма степен на разширяването в Азия (78 GW) през 2020 г. Основното увеличение на капацитета са в Китай (49 GW) и Виетнам (11 GW). Япония също добави над 5 GW, а Индия и Република Корея разшириха слънчевия капацитет с повече от 4 GW. Съединените американски щати добавиха 15 GW.
   
 • Биомаса: Разширяването на нетния капацитет е спаднало наполовина през 2020 г. (2,5 GW в сравнение с 6,4 GW през 2019 г.). Мощностите на биомаса в Китай са се увеличили с над 2 GW. Европа е единственият друг регион със значително разширяване през 2020 г., добавяйки 1,2 GW биомаса, подобно на 2019 г.
   
 • Геотермална енергия: Добавен е много малък капацитет през 2020 г. Турция е увеличила капацитета си с 99 MW и е имало малки разширения в Нова Зеландия, Съединените американски щати и Италия.
   
 • Независими производители/извън мрежата: Капацитетът извън мрежата е нараснал с 365 MW през 2020 г. (2%), за да достигне 10,6 GW. Слънчевата енергия се разширява с 250 MW, за да достигне 4,3 GW, а хидроенергията остава почти непроменена на около 1,8 GW.

 

Източник: ЕМИ