Стани член

Във въглищните региони на ЕС може да се разположат 730 ГВт слънчеви електроцентрали

Доклад • •
Във въглищните региони на ЕС може да се разположат 730 ГВт слънчеви електроцентрали

Обединеният изследователски център към Европейската комисия (JRC) е подготвил докладът Solar Photovoltaic Electricity Generation: A Lifeline for the European Coal Regions in Transition (Производство на слънчева фотоволтаична електроенергия: линията на преход за европейските региони на въглища). 21 от държавите в ЕС имат 248 въглищни електроцентрали, които произвеждат около една четвърт от електроенергията на Европейския съюз (692 ТВтч през 2016 г.). В границите на ЕС най-общо 14 държави са поели ангажимент за отказ от въглищата и преходът към чиста енергия в рамките на инициативата Powering Past Coal. В края на 2017 г. от Европейския съюз бе създадена: Платформа за въглищните региони в епохата на трансформация.(Platform for Coal Regions in Transition). Тя е част от комплекс от мерките за енергийна трансформация в рамките на по-широкият „Пакет за чиста енергия“ (Clean Energy Package), насочен към помощ на регионите с въгледобивна промишленост за извършване на модернизация на икономиката и подготовка за структурни и технологични изменения. 

Новият доклад се определя като един от възможните пътища за трансформация на въглищните региони. Както става ясно от него, възможности има. Резултатите от изчисленията са показали, че само на 3% е подходящата свободна земя в разгледаните региони, където могат да се разположат 580,1 ГВт големи наземни слънчеви електроцентрали. Други  62,2 ГВт може да се изградят на деградиралите въглищни разработки. Подходящите покривни участъци във въглищните региони дават възможност да се изградят 88 ГВт малки разпределителни системи. Като цяло пълният технически потенциал за фотоволтаична енергетика е 730,3 ГВт, от които може да се произвеждат 874,3 ТВтч годишно, което надхвърля производството от настоящите въглищни централи. 

Един от важните въпроси, свързан с енергийната трансформация е заетостта. В ЕС към настоящия момент хората, заети с добив на въглища са около 180 000, а други 60 000 работят на централите на въглища. Според изчисленията на авторите на доклада, ако постепенно се затварят въглищните мини и електроцентралите едновременно с това преминават постепенно и към строителство на слънчеви мощности, то изграждането на 580 ГВт големи слънчеви електроцентрали в разстояние на 15 години ще позволи поддържането на 135 хил. работни места годишно. Освен това, поне още 50 хил. работни места ще са необходими за експлоатация и обслужване на тези централи.

С пълното съдържание на доклада, можете да се запознаете тук.