Стани член

Актуални новини и позиции

Новина
Стартира кандидатстването на домакинствата за финансиране на фотоволтаични системи

Стартира кандидатстването на домакинствата за финансиране на фотоволтаични системи

Снимка: iStock

След окончателното одобрение от Европейската комисия Министерството на енергетиката започва набирането на проекти за канд...

Виж повече
Новина
Европейският съюз постигна съгласие по по-строго законодателство за ускоряване на навлизането на енергията от възобновяеми източници

Европейският съюз постигна съгласие по по-строго законодателство за ускоряване на навлизането на енергията от възобновяеми източници

Снимка: EQRoy/Shutterstock

Европейската комисия приветства постигнатото вчера предварително споразумение между Европейския парламент и С...

Виж повече
Новина
Европейската комисия предлага реформа на структурата на пазара на електроенергия в ЕС

Европейската комисия предлага реформа на структурата на пазара на електроенергия в ЕС


Днес Европейската комисия предложи да се реформира структурата на пазара на електроенергия в ЕС, за да се ускори навлизането на възобновяемите ене...

Виж повече
Новина
План на ЕС за възстановяване: Съветът на ЕС приема REPowerEU

План на ЕС за възстановяване: Съветът на ЕС приема REPowerEU

Снимка: Mauro Bottaro

Днес Съветът на ЕС официално прие регламент за изменение с цел включване на глави за REPowerEU в Механизма за възс...

Виж повече
Новина
МИР отвори кандидатстването на фирмите за изграждане на ВЕИ инсталации и батерии за локално съхранение на енергия

МИР отвори кандидатстването на фирмите за изграждане на ВЕИ инсталации и батерии за локално съхранение на енергия

Снимка: МИР

От 75 000 лв. до 1 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ могат да получат българските компанииКандидатстването по третата от...

Виж повече
Новина
Европейската комисия одобри правила за определяне на понятието „водород от възобновяеми източници“ в ЕС

Европейската комисия одобри правила за определяне на понятието „водород от възобновяеми източници“ в ЕС

Снимка: Petmal/Getty Images

С приетите на 13 февруари два делегирани акта съгласно Директивата за енергията от възобновяеми източници, Е...

Виж повече
Новина
REPowerEU: националните планове за възстановяване ще включват и енергийни мерки

REPowerEU: националните планове за възстановяване ще включват и енергийни мерки

Снимка: agnormark / Adobe Stock

ЕП одобри включването на мерки по REPowerEU в националните планове за повече независимост от руските изк...

Виж повече
Новина
Европейската комисия стартира обществена консултация относно реформата на структурата на пазара на електроенергия в Европейския съюз

Европейската комисия стартира обществена консултация относно реформата на структурата на пазара на електроенергия в Европейския съюз


Европейската комисия стартира обществена консултация относно реформата на структурата на пазара на електроенергия в Европейския съюз с цел по...

Виж повече
Новина
Парламентът облекчи процедурите за изграждане на малки фотоволтаични централи и слънчеви колектори за топла вода в жилищни и вилни сгради за собствени нужди

Парламентът облекчи процедурите за изграждане на малки фотоволтаични централи и слънчеви колектори за топла вода в жилищни и вилни сгради за собствени нужди

Снимка: DZ4

Парламентът облекчи процедурите за изграждане на малки фотоволтаични централи и слънчеви колектори за топла вода в жилищни и...

Виж повече
Новина
МС определи тавана на пазарните приходи на ВЕИ производителите без договор за компенсиране с премии / Фонд "СЕС" публикува образец на декларация

МС определи тавана на пазарните приходи на ВЕИ производителите без договор за компенсиране с премии / Фонд "СЕС" публикува образец на декларация

Снимка: Zbynek Burival

На 11.01.2023 г., Министерски съвет прие Решение за определяне на стойностите, които служат за изчисляване на тав...

Виж повече
Новина
Прилагане на мерките на Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. за таван на приходите на производителите на електрическа енергия

Прилагане на мерките на Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. за таван на приходите на производителите на електрическа енергия

Снимка: Kenueone/Pixabay

На 30.12.2022 г., в Държавен вестник бяха обнародвани текстове на Закон за прилагане на разпоредби на Зако...

Виж повече
Новина
Министерството на енергетиката обяви за обществено обсъждане процедурата за изграждане на фотоволтаични системи за домакинствата

Министерството на енергетиката обяви за обществено обсъждане процедурата за изграждане на фотоволтаични системи за домакинствата


Министерството на енергетиката обяви за обществено обсъждане процедура, с която българските домакинства могат да се възползват от финансиране за и...

Виж повече
Новина
Министерството на иновациите и растежа обяви за обществено обсъждане процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”

Министерството на иновациите и растежа обяви за обществено обсъждане процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”


На 12.12.2022 г. Министерство на иновациите и растежа (МИР) обяви за обществено обсъждане процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на ин...

Виж повече
Новина
Европейският съюз ще ускори процеса на издаване на разрешения за проекти за енергия от възобновяеми източници

Европейският съюз ще ускори процеса на издаване на разрешения за проекти за енергия от възобновяеми източници

Снимка: Kenueone/Pixabay

На 24 ноември министрите на енергетиката от ЕС постигнаха съгласие по съдържанието на регламент на Съвета за оп...

Виж повече
Новина
Проект на Постановление за мерките по прилагане на Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията

Проект на Постановление за мерките по прилагане на Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията


Министерството на енергетиката публикува за обществено обсъждане Проект на Постановление за мерките по прилагане на 22 Ноември 2022 г. Виж повече

Новина
Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в Закона за енергията от възобновяеми източници

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в Закона за енергията от възобновяеми източници


Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в Закона за енергията от възобновяеми източници. Измененията са разработен...

Виж повече