Стани член

Становище на БФА относно Проект на закон за прилагане на Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията

Позиция • БФА •
Становище на БФА относно Проект на закон за прилагане на Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията


Екипът на БФА провежда серия от срещи във връзка с приетия от Европейския съвет Регламент (ЕС) 2022/1854 от 6 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията.

На 14 октомври 2022 г. получихме неофициално обсъждан на заседание на Антикризисния щаб към МС законопроект с цел прилагане на изискванията на Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията.

На 19 октомври 2022 г. по инициатива на Министерството на енергетиката се проведе работна среща за обсъждане на законопроекта.

БФА участва с активна позиция в защита на интересите на производителите от ВЕИ и депозира писмено становище до Министъра на енергетиката, в което представя своите предложения.

С текста на становището може да се запознаете ТУК.