Стани член

Швеция иска да използва 100% ВЕИ до 2040 г., ще развива фотоволтаика.

Новина • •
Швеция иска да използва 100% ВЕИ до 2040 г., ще развива фотоволтаика.

Разположена в северната част на Европа, с малко слънчево греене и доста на брой мрачни дни, Швеция иска да развива соларната си енергетика, за да помогне за пълната декарбонизация на енергийната си система. Шведската енергийна агенция Energimyndigheten публикува нов доклад, в който се очертават пет сценария за постигане на енергийно производство без каквито и да е изкопаеми горива. Вятърът и водата ще имат водеща роля. Ще има и много инсталации за слънчева енергия. 

Агенцията очаква Швеция да генерира около 160 TWh електроенергия през 2045 г. От тях 20 TWh ще са годишен нетен износ. Според доклада, водноелектрическите централи ще осигуряват около 70 Twh. Наред с това ще има наземни и офшорни вятърни проекти, инсталации за комбинирано производство на енергия и фотоволтаични системи. Южната, по-слънчева част от Швеция вече има 411 MW слънчеви мощности и тази цифра ще трябва да нарасне до повече от 20 GW до 2040 г. Най-амбициозният сценарий за развитие на фотоволтаиката предвижда страната да има 25 гигавата PV мощности до 2040 г.