Стани член

С 49 процента се е увеличил делът на ВЕИ в преносната мрежа от началото на 2023 г. на годишна база, отчита ЕСО

Новина • БФА •
С 49 процента се е увеличил делът на ВЕИ в преносната мрежа от началото на 2023 г. на годишна база, отчита ЕСО

Снимка: zhengzaishuru via Shutterstock

Участието на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа се е увеличило с 49,03 процента за периода 1 януари 2023 г. - 20 август 2023 г. спрямо 1 януари 2022 г. - 20 август 2022 г. Това показват данните от последната оперативна справка за енергийния баланс в страната на Електроенергийния системен оператор (ЕСО), публикувани на страницата на оператора, предава БТА. От началото на годината до 20 август е отчетен дял на ВЕИ в преносната мрежа в обем на 1 537 624 мегаватчаса, докато за аналогичния период на 2022 г. този дял е бил 1 031 778 мегаватчаса. Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа също нараства - със 7,23 на сто в сравнявания период.

Производството на електроенергия в България се е понижило с 22,24 процента за периода 1 януари 2023 г. - 20 август 2023 г. спрямо същия период на 2022 г. От началото на годината до 20 август са произведени 26 002 045 мегаватчаса, докато за аналогичния период на изминалата година произведената електроенергия е била 33 437 086 мегаватчаса.

От 1 януари до 20 август тази година потреблението на електроенергия в страната е намаляло с 5,42 процента. За този период на годината са били изразходени 23 408 022 мегаватчаса, докато в аналогичния период на миналата година потреблението е било 24 750 725 мегаватчаса.

Салдото (износ-внос) на електроенергия е намаляло със 70,14 на сто, показва още справката на ЕСО.

Участието на базовите централи в енергийния баланс на страната от началото на годината до 20 август спрямо този период на 2022 г. също намалява - с 27,02 процента. От базови централи от 1 януари до 20 август тази година са произведени 20 528 606 мегаватчаса електроенергия, докато за същия период на 2022 година електрическата енергия от тях е била 28 128 323 мегаватчаса.

Отчита се спад на електроенергията, произведена от ВЕЦ - с минус 16,15 процента за периода 1 януари 2023 г. - 20 август 2023 г. спрямо 1 януари 2022 г. - 20 август 2022 г., сочи още справката на ЕСО.

 

Източник: ЕСО, БТА