Стани член

PV масиви никнат на мястото на стари мини в Полша

Новина • БФА •
PV масиви никнат на мястото на стари мини в Полша

Полша е известна с въгледобива си и зависимостта си от изкопаемите горива, но ето един добър пример оттам: полската енергийна компания Tauron Polska Energia S.A. обяви търг за инженеринг, доставка и строителство на соларен парк с мощност 3,1-5 MW. Той трябва да се намира в град Явожно, близо до Катовице, в южна Полша.

Tauron казва, че проектът е част от нова програма за разполагане на наземни фотоволтаични инсталации на мястото на неизползвани вече мини. Слънчеви паркове ще бъдат изградени и в Мисловице, също близо до Катовице, и в Сталова Вола в югоизточна Полша. Енергийната компания планира до 2025 г. да инсталира около 300 MW систмеи за слънчева енергия.

Друга полска компания за въглища и доставчик на електроенергия – Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA – заяви през ноември, че ще разгърне мащабен фотоволтаичен масив в изчерпана зона от огромния рудник за кафяви въглища Адамов в Турек, в централната част на Полша.

Наскоро проведен анализ на полския изследователски институт IEO установи, че замяната на въглищата със слънчева енергия може да се окаже единственият начин да се избегне бъдещото повишение на цената на електроенергията.

 

--> източник