Стани член

Промените в закона за енергетиката бяха приети на първо четене от парламентарната комисия по енергетика.

Новина • •
Промените в закона за енергетиката бяха приети на първо четене от парламентарната комисия по енергетика.

Поредните изменения в Закона за енергетиката, насочени към продължаване на либерализацията на енергийния пазар този път  срещнаха подкрепата на работодатели, малки производители на енергия от ВЕИ, енергийната борса, БЕХ и КЕВР,  експерти, но с искане за прецизиране на редица текстове. Законовите промени с 12 гласа "за" бяха приети на първо четене от комисията по енергетика към Народното събрание. 

От министерство на енергетиката и от Фонд Сигурност на електроенергийната система подкрепиха и поправката, която предвижда, производителите на електроенергия с инсталирана мощност между 1 MW и 4 MW от 1 юли 2019 г. да преминат от преференциални цени към пазарна цена и договор за компенсиране с премия. За тази цел Министерство на енергетиката ще трябва съответно да подаде и документи за нотификация към ЕК за признаването на държавна помощ. „Досега енергията от тези малки производители от 1 до 4 МВт  се изкупува на 100 % от обществения доставчик (НЕК) и те на 100 % биват компенсирани от своя страна от ФСЕС , който пък съответно събира и финансира своята дейност чрез събиране на такса задължение към обществото, вноска от 5 % от всички производители и вносители на електрическа енергия съответно 100 % от търговията с емисии на българската държава осъществява на европейския пазар. 

Така че като бюджет и финансиране той е осигурен, просто се изменя начина и става компенсаторен механизъм“, коментира Червенкондев. Новите количества електроенергия от малките ВЕИ-мощности от 1 до 4 МВт или общо от тези 1 млн. и 500 хил. Мвтч от 372 централи ще оказват влияние на борсовия пазар като цяло, обърна внимание изпълнителният директор от БНЕБ. В тази връзка той наблегна на възможността за трансграничните капацитети. Както е известно с промените в енергийния закон, КЕВР вече ще определя месечна квота за НЕК, а не както досега  годишна. Това изисква изцяло нови разчети за работата на държавните централи в състава на БЕХ и нови разчети по отношение на количествата за регулиран и борсов пазар.