Стани член

Около 70 % от потреблението на енергия на Земята ще може да се осигурява от слънчевата енергетика през 2050 г.

Доклад • •
Около 70 % от потреблението на енергия на Земята ще може да се осигурява от слънчевата енергетика през 2050 г.

Ново изследване: Около 70 % от потреблението на енергия на Земята ще може да се осигурява от слънчевата енергетика през 2050 г. Учените от Lappeenranta University of Technology — LUT и немската Energy Watch Group представят ново изследване, което представя прехода към 2050 г. към енергийна система, работещи на базата само на възобновяеми източници на енергия «Global Energy System based on 100% Renewable Energy – Power, Heat, Transport and Desalination Sectors». 

Според доклада, на дела на слънчевата енергия ще се падат 69 % от производството на енергия, следвана от вятърната с 18 %, биоенергията с 6 % и хидроенергията с 3 %, както и геотермалната енергия с 2 %. В сектора на електроенергетиката се очаква, че фотоволтаичната слънчева енергетика ще остане най-големият и евтин източник, увеличавайки дела си от 32 % през 2030 г. до 73 % през 2050 г. В докладът се прогнозира, че през 2050 г. фотоволтаичната слънчева енергетика ще достигне инсталирана мощност от 63,4 ГВт, а вятърната – 8,1 ТВт (общите мощности от глобалната енергетика за този период - 78 ТВт). „През 2050 г. слънчевите и вятърни инсталации ще са новите работни площадки за електроенергетика и топлоснабдяване“, ке казва в доклада Огромно значение ще имат системите за съхранение на електрическа и топлинна енергия. До 23 % от потреблението на енергия ще се осъществява чрез системи за съхранение.

Пълния доклад, може да прочетете тук.