Стани член

Новият ценови период в енергетиката - гледната точка на ВЕИ-производители.

Новина • •
Новият ценови период в енергетиката - гледната точка на ВЕИ-производители.

Производителите на електроенергия от ВЕИ, в частност от фотоволтаични мощности и от водни централи (ВЕЦ) се оказват доста доволни от промените, предвидени от КЕВР в новия ценови период. Това коментираха по време на дискусията: Цена „Задължения към обществото“ и пазарни прогнози за следващия ценови период, част от поредицата Energy Managers’ Forum. Представителите на фотоволтаичната асоциация и от сектор хидроенергетика. Председателят на BPVA Меглена Русинова направи преглед на ценовите нива на енергията от слънце. 

Тя представи и преглед на въздействието върху цените в обедните часове на Пазар Ден напред от участието на фотоволтаичните централи на БНЕБ. Според данните, изнесени от нея, цените от слънчевата енергия оказват положителен ефект в сутрешните и във вечерните часове като през годините той расте от 15,5 % през 2017 г. до 25,2 % през 2019 г. (данните са от началото на годината до 31 май) в сутрешните часове и от 6 % през 2017 г. до 20 % през 2019 г. във вечерните часове. Съответно по думите й, това се е отразило и при определянето на прогнозната пазарна цена за фотоволтаичните централи от 1 юли тази година до 30 юни 2020 г. да бъде 96 лв. и 35 ст. За МВтч. За сравнение през настоящия ценови период е 78 лв. и 98 ст. Или имаме ръст с 22 % спрямо настоящия ценови период. Според Русинова КЕВР трябва да продължи да следи тенденциите и при повишаване на този положителен ефект да отрази това и в цената по-рано от следващия ценови период. 

Председателят на фотоволтаичната асоциация обърна специално внимание на промяната на модела от страна на регулатора, благодарение на което се намалява и цена задължение към обществото. В частност Русинова обърна внимание на намаляването на тежестта на зелената компонента, която вече не тежи на пазара, на потребителите на електроенергия. „С промяната на модела през 2015 г. по наша оценка и с въвеждането на нова експертиза в регулатора и приемането на новия модел на ценообразуване се стабилизира финансово системата и  в предстоящото ценово решение виждаме как стабилизирането сработва. Изравняването на цената задължение към обществото за битовите потребители и стопанските потребители дава своя резултат, като прелива тежестта от предложената с 20 % по-висока цена за база с намаляване на разхода на обществото за съответните непазарни участници. През настоящия ценови период подкрепата за бизнеса и по-точно за високоинтензивния бизнес, който съгласно насоките за държавната помощ на ЕК може да ползва отстъпка от зелената компонента беше 120 млн. лева. Сега, в новото ценово решение то е 12 млн. лева или 10 пъти по-малко. Но за сметка на това ние виждаме , това е друг вид политика на управление на приходите от въглеродни емисии, но за сметка на това тази подкрепа се разпростира върху всички български потребители включително и битовите.  За нас това е нов революционен момент, бих казала, без да надценявам думата революционен , защото за първи път подкрепата на ЕС за българските потребители  има много ясно изражение. Българските потребители де факто от 1 юли няма да имат разход за зелена енергия и за високоефективно комбинирано производство“, каза Русинова. 

Не толкова ценовото решение, колкото предизвикателствата на пазара се оказаха в акцента на председателя на асоциация „Хидронергия“ Боян Кършаков. Той припомни основните прогнозни пазарни цени (ППЦ) в решението на КЕВР. Промените в Закона за енергетиката на практика ще доведат до извеждане на всички водни централи над 1 МВт на договори за премии от 1 октомври, което ще вдигне участието на броя на ВЕЦ на пазара на 68, а инсталираната мощност, която ще се добави са 140 МВт от водни централи, които ще се включат активно на пазара. Това по принцип има положителен ефект върху либерализацията на пазара и ефект върху подобряване на ликвидността, изрази очакване Кършаков.