Стани член

Нови поправки в Закона за енергетиката може да взривят свободния пазар на електроенергия и да вдигнат цената на тока.

Новина • БФА •
Нови поправки в Закона за енергетиката може да взривят свободния пазар на електроенергия и да вдигнат цената на тока.

Нови, скандални промени в Закона за енергетиката може да влошат допълнително ситуацията на свободния пазар на електрическа енергия. Между двете четения на Законопроекта за изменения и допълнение на Закона за енергетиката председателят на парламентарната комисия по енергетика Валентин Николов, който е и вносител на първоначалния законопроект за промени в ЗЕ, гласуван на първо четене, заедно с депутатите Димитър Бойчев и Александър Ненков, са внесли допълнително предложение за промени. Новите текстове, които станаха повод за тревога сред пазарни участници и производители на електроенергия от възобновяеми източници предвиждат да бъдат ограничени със закон правата на ВЕИ производителите за продажба на електроенергия по дългосрочни договори. 

В предложението за промени в проектозакона преди второ четене е записано, че „производителите с обект с обща инсталирана мощност 1 MW и над 1 MW по Закона за енергията от възобновяеми източници осъществяват сделки на организиран борсов пазар в сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“. Подобно пазарно ограничение ще създаде нови проблеми за ВЕИ производителите, а и показва нежеланието на законодателя да развива това екологично чисто производство у нас. Друг важен момент е, че вносителите предлагат балансиращите групи за в бъдеще да не могат да се обединява с общ финансов сетълмент. Подобно ограничение може да бъде пагубно за част от ВЕИ предприятията у нас, защото към момента производителите на различни видове електроенергия като слънце и вятър например, успяваха да се обединят, за да балансират съвместно производствата си. Така се подобрява работата на енергийната система и не се нарушава нейното балансиране от диспечерите. В същото време и предприятията и ЕСО като оператор на мрежата минимизираха финансовите последствия при работата на различните ВЕИ групи. Промените не вещаят нищо добро за производителите на зелена енергия, коментираха от бранша. Подобни ограничавания на сделките по отношение на дългосрочните договори ще внесат финансова нестабилност за компаниите, защото дружествата няма да могат да си осигурят дългосрочно средства за работата си. Ограничението е и в разрез с правилата за свободен енергиен пазар, припомнят експерти. Според тях в момента вместо да се върви към завършване на процеса по либерализиране на пазара у нас, се търси административното му регулиране чрез тези промени. 

Направените от миналата година досега промени на пазара реално подпомогнаха развитието му и производителите на зелена и кафява енергия вече започнаха да се напасват към новите условия. С дадената в момента заявка за промени ще се срине всичко постигнато към момента и ще се дискриминират участници на пазара. Важно е да се знае, че това са само предложения, по които септември месец ще се търсят становища от Министерство на енергетиката, както и от бизнес асоциациите и след допитване до Европейската комисия. Това обясни вносителят на предложенията и председател на енергийната комисия в Парламента Валентин Николов