Стани член

НЕК иска промяна в механизма за постигане на националната цел за енергийна ефективност

Новина • •
НЕК иска промяна в механизма за постигане на националната цел за енергийна ефективност

Представителят на Националната енергийна камара (НЕК) Калина Трифонова представи на провелата се на 6 февруари 2019г. кръгла маса – Форум на енергийните експерти на сп. "Ютилитис", становището на Камарата по отношение изпълнението на целите за енергийна ефективност в България. Енергийната ефективност е заложена в Интегрирания национален план за енергетика и климат, защото е свързана с политиките и целите за енергия от ВЕИ, вътрешен енергиен пазар, енергийна бедност.

За насърчаване на енергийната ефективност България е предвидила механизъм, включващ комбинация от изпълнение на национални политики, алтернативни мерки и схеми за задължения. Тази комбинация от мерки обаче не съответства на спецификите на енергийния пазар в страната що се касае до схемите за задължени лица по смисъла на Закона за енергийната ефективност. В 17 страни членки на ЕС схемите на задължени лица допълват мерките и политиките за енергийна ефективност като разходите им се покриват чрез компонента в регулираните тарифи за крайните клиенти.

Членовете на НЕК смятат, че отразяването на разходите за ЕЕ в крайните цени на клиентите би довело до тяхното повишаване (напр. през цена „задължение към обществото“ аналогично на изпълнението на другите държавни политика по пакета енергетика-климат), и затова избраните от България механизми за постигане на националните цели по енергийна ефективност следва да бъдат преоценени.