Стани член

КЕВР публикува доклада за цените в сектор „Електроенергетика“ за следващия ценови период.

Новина • •
КЕВР публикува доклада за цените в сектор „Електроенергетика“ за следващия ценови период.

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) публикува на своята интернет страница доклада относно утвърждаване на цените в сектор „Електроенергетика“ за следващия ценови период – от 1 юли 2019 г. до 30 юни 2020 г., става ясно от съобщение на сайта на енергийния регулатор. Открито заседание за обсъждане на доклада ще се проведе на 4 юни 2019 г. (вторник) в сградата на КЕВР. В документа е записано, че въз основа на извършения анализ от страна на КЕВР, прогнозната годишна пазарна цена за базов товар за периода 01.07.2019 г. – 30.06.2020 г. е определена в размер на 89,00 лв./MWh.

Анализът на експертите от енергийния регулатор предвижда още прогнозна пазарна цена за ЕСО ЕАД от порядъка на 91,45 лв./MWh за периода – от 1 юли 2019 г. до 30 юни 2020 г. За „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „Електроразпределение Юг“ ЕАД и „Електроразпределение Север“ АД прогнозната пазарна цена е 92,85 лв./MWh. По предложение на работната група в КЕВР, изработила доклада, от 1 юли т. г. Цена задължения към обществото ще се понижи до 20,49 лв./MWh без ДДС от сегашните 36,75 лв./MWh без ДДС. Предстои енергийният регулатор да одобри окончателно доклада до края на юни.