Стани член

Инвестициите във ВЕИ през 2018 г. са спаднали с 11 %

Доклад • БФА •
Инвестициите във ВЕИ през 2018 г. са спаднали с 11 %

Инвестициите в сектора на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в света през 2018 г. са спаднали в сравнение с показателите за 2017 г. с 11 % - до 288,9 млрд. долара. Това се казва в доклада на международната глобална мрежа за подкрепа на възобновяемата енергетика REN21 и основно се дължи на значителния спад на инвестициите в Китай“. Най-значителни остават инвестициите в слънчевата и вятърна енергетика. На развиващите се страни се падат 53 % от общият обем от инвестиции във ВЕИ, от които обаче 32 % се отнасят за Китай. 

Тези данни не означават намаляване на интереса към ВЕИ, става ясно още от доклада. „В разстояние на пет години инвестициите във ВЕИ надхвърлят 230 млрд. долара. При по-голям или по-малко стабилен ръст на мощностите в сектора на възобновяемата енергетика, намаляването на инвестициите може в определена степен да се отрази на намаляването на стойността на ВЕИ, тоест може да бъдат въведени повече мощности за по-малко пари“, се казва в доклада.

С пълното съдържание на доклада на REN21 можете да се запознаете тук