Стани член

Фотоволтаиците – лидер в производството на електроенергия в Германия през юни.

Новина • •
Фотоволтаиците – лидер в производството на електроенергия в Германия през юни.

Слънчевата енергия за първи път е начело в списъка на източниците на нетното обществено електроснабдяване на Германия през юни 2019 г. Фотоволтаичните инсталации генерират 19%, с което се нареждат преди лигнитни въглища (18.6%) и вятърните генератори (17.7%).Според проучване на изследователския институт Fraunhofer ISE възобновяемите енергийни източници са доставили общо 52% от германската електроенергия през юни и малко по-малко (47.8%) за цялата първа половина на 2019 г. 

Официалната немска цел за възобновяеми енергийни източници се определя не като дял на нетното публично предлагане, а като дял в общото потребление на електроенергия (включително промишлените електроцентрали). Правителствената коалиция обеща да увеличи този дял на годишна база на 65% до 2030 г., тъй като страната едновременно изпълнява двоен отказ - от ядрената енергия иот ТЕЦ на въглища.