Стани член

Актуални новини и позиции

Новина
Новата, преработена Директива за енергийната ефективност (ЕС) 2023/1791 е публикувана в Официалния вестник на ЕС

Новата, преработена Директива за енергийната ефективност (ЕС) 2023/1791 е публикувана в Официалния вестник на ЕС

Изображение: Adobe stock: kardaska/rido/anatoliy_gleb

Новата, преработена Директива за енергийната ефективност (ЕС) 2023/1791, която беш...

Виж повече
Новина
Европейският парламент подкрепи мерките за увеличено използване на енергия от възобновяеми източници

Европейският парламент подкрепи мерките за увеличено използване на енергия от възобновяеми източници

Снимка: Adobe Stock

Европейският парламент (ЕП) гласува във вторник за насърчаване на внедряването на възобновяеми източници на енергия ...

Виж повече
Новина
Министерски съвет определи тавана на пазарните приходи на ВЕИ производителите без договор за компенсиране с премии до 31.12.2023 г.

Министерски съвет определи тавана на пазарните приходи на ВЕИ производителите без договор за компенсиране с премии до 31.12.2023 г.


На 30.08.2023 г., Министерски съвет прие Решение за определяне на стойностите, които служат за изчисляване на тавана на пазарните приходи на произ...

Виж повече
БФА депозира становище до Министъра на енергетиката във връзка с предложените промени в Закона за енергетиката (ЗЕ)

БФА депозира становище до Министъра на енергетиката във връзка с предложените промени в Закона за енергетиката (ЗЕ)


Във връзка с публикувания за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, БФА депозира становище до М...

Виж повече
Новина
С 49 процента се е увеличил делът на ВЕИ в преносната мрежа от началото на 2023 г. на годишна база, отчита ЕСО

С 49 процента се е увеличил делът на ВЕИ в преносната мрежа от началото на 2023 г. на годишна база, отчита ЕСО

Снимка: zhengzaishuru via Shutterstock

Участието на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа се е увеличило с 49,03 про...

Виж повече
Новина
Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в Закона за енергетиката

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в Закона за енергетиката

Снимка: Shutterstock

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в Закона за енергетиката. Законопроектът въ...

Виж повече
Новина
Съветът на ЕС прие директива относно енергийната ефективност

Съветът на ЕС прие директива относно енергийната ефективност

Илюстрация: Съвет на ЕС

Днес Съветът на ЕС прие нови правила за намаляване на крайното потребление на енергия на равнище ЕС с 11,7 % пре...

Виж повече
Новина
Цени в сектор "Електроенергетика" за новия регулаторен период 01.07.2023 г. - 30.06.2024 г.

Цени в сектор "Електроенергетика" за новия регулаторен период 01.07.2023 г. - 30.06.2024 г.


На 30.06.2023 г., с Решение № Ц-13/30.06.2023 г., КЕВР определи прогнозната пазарна цена по групи производители в зависимост от пър...

Виж повече
Новина
КЕВР прие промени в Наредба № 6 за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи

КЕВР прие промени в Наредба № 6 за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи


Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение, с което одобри изменения и допълнения на Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединява...

Виж повече
Новина
Съветът на ЕС постигна съгласие по някои части от реформата на пазара на електроенергия

Съветът на ЕС постигна съгласие по някои части от реформата на пазара на електроенергия


На 19 юни Съветът на Европейския съюз постигна съгласие по позицията си (общ подход) по предложението за регламент относно интегритета и прозрачно...

Виж повече
Новина
Стартира кандидатстването на домакинствата за финансиране на фотоволтаични системи

Стартира кандидатстването на домакинствата за финансиране на фотоволтаични системи

Снимка: iStock

След окончателното одобрение от Европейската комисия Министерството на енергетиката започва набирането на проекти за канд...

Виж повече
Новина
Европейският съюз постигна съгласие по по-строго законодателство за ускоряване на навлизането на енергията от възобновяеми източници

Европейският съюз постигна съгласие по по-строго законодателство за ускоряване на навлизането на енергията от възобновяеми източници

Снимка: EQRoy/Shutterstock

Европейската комисия приветства постигнатото вчера предварително споразумение между Европейския парламент и С...

Виж повече
Новина
Европейската комисия предлага реформа на структурата на пазара на електроенергия в ЕС

Европейската комисия предлага реформа на структурата на пазара на електроенергия в ЕС


Днес Европейската комисия предложи да се реформира структурата на пазара на електроенергия в ЕС, за да се ускори навлизането на възобновяемите ене...

Виж повече
Новина
План на ЕС за възстановяване: Съветът на ЕС приема REPowerEU

План на ЕС за възстановяване: Съветът на ЕС приема REPowerEU

Снимка: Mauro Bottaro

Днес Съветът на ЕС официално прие регламент за изменение с цел включване на глави за REPowerEU в Механизма за възс...

Виж повече
Новина
МИР отвори кандидатстването на фирмите за изграждане на ВЕИ инсталации и батерии за локално съхранение на енергия

МИР отвори кандидатстването на фирмите за изграждане на ВЕИ инсталации и батерии за локално съхранение на енергия

Снимка: МИР

От 75 000 лв. до 1 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ могат да получат българските компанииКандидатстването по третата от...

Виж повече
Новина
Европейската комисия одобри правила за определяне на понятието „водород от възобновяеми източници“ в ЕС

Европейската комисия одобри правила за определяне на понятието „водород от възобновяеми източници“ в ЕС

Снимка: Petmal/Getty Images

С приетите на 13 февруари два делегирани акта съгласно Директивата за енергията от възобновяеми източници, Е...

Виж повече
Новина
REPowerEU: националните планове за възстановяване ще включват и енергийни мерки

REPowerEU: националните планове за възстановяване ще включват и енергийни мерки

Снимка: agnormark / Adobe Stock

ЕП одобри включването на мерки по REPowerEU в националните планове за повече независимост от руските изк...

Виж повече
Новина
Европейската комисия стартира обществена консултация относно реформата на структурата на пазара на електроенергия в Европейския съюз

Европейската комисия стартира обществена консултация относно реформата на структурата на пазара на електроенергия в Европейския съюз


Европейската комисия стартира обществена консултация относно реформата на структурата на пазара на електроенергия в Европейския съюз с цел по...

Виж повече