Стани член

Евробарометър потвърди обществената подкрепа за целите на енергийната политика.

Анализ • БФА •
Евробарометър потвърди обществената подкрепа за целите на енергийната политика.

Девет от 10 европейци са съгласни, че приоритетите на енергийната политика на ЕС трябва да бъдат осигуряване на сигурна, чиста и достъпна енергия за всички европейци - основните стълбове на енергийния съюз на ЕС - според ново проучване на Евробарометър, публикувано на 11 септември 2019 година от Европейската комисия. По отношение на енергийната политика на ЕС, проучването показва обществено признание за ролята й в преминаването от изкопаеми горива към възобновяеми енергийни източници за борба с изменението на климата, намаляване на потреблението на енергия в ЕС и създаването на условия за по-конкурентни цени за потребителите. За следващите 10 години респондентите подкрепят  виждането, че ЕС трябва да даде приоритет инвестирането и разработването на технологии за чиста енергия, гарантирането на възможно най-ниски разходи и засилване на международните усилия за намаляване на изменението на климата. 

В областта на изменението на климата Евробарометърът показва, че 93% от европейците смятат, че изменението на климата е "сериозен проблем", а 79% го смятат за "много сериозен проблем". В сравнение с последния Евробарометър през 2017 г., изменението на климата изпревари международния тероризъм, като се възприема като втори най-сериозен проблем пред света днес, след бедността, глада и липсата на питейна вода.