Стани член

E.ON е започнал да снабдява клиентите си на дребно във Великобритания със 100 % енергия от ВЕИ.

Новина • •
E.ON е започнал да снабдява клиентите си на дребно във Великобритания със 100 % енергия от ВЕИ.

Британският отдел на немската енергийна компания E.ON започна снабдяване на всичките си 3,3 млн. клиенти на дребно в цялата страна изключително със 100 % възобновяема електроенергия. Компанията заявява, че е направила това поради растящия интерес към чистата енергия от страна на британските потребители. Едно от последните допитвания е показало, че 61 % от гражданите, за които действат обичайни тарифи са били заинтересовани от смяна на доставчика и преминаване към тарифи, предвиждащи доставка на възобновяема енергия.

Значителен дял от възобновяемата електроенергия, доставяна на британските клиенти се произвежда от активи, собственост на Е.ON. Компанията също така ще сключва договори с независими производители на вятърна енергия в цялата страна, а също така ще купува сертификати, гарантиращи, че съответното електричество е произведено на основата на слънцето, вятъра или биомасата.