Стани член

Депутатите оттеглиха спорните поправки на енергийния закон в частта за електроенергийния пазар.

Новина • БФА •
Депутатите оттеглиха спорните поправки на енергийния закон в частта за електроенергийния пазар.

Депутатите от енергийната комисия към Народното събрание и вносителите на измененията в Закона за енергетиката оттеглиха спорните поправки, които касаеха електроенергийния пазар. Става въпрос за текстовете, според които „балансиращите групи не могат да се обединяват с общ финансов сетълмент“, както и за предложените ограничения за пазарни участници и производители на електроенергия от възобновяеми източници да продават електроенергия по дългосрочни договори. В предложената в последния момент поправка бе записано, че „производителите с обект с обща инсталирана мощност 1 MW и над 1 MW по Закона за енергията от възобновяеми източници осъществяват сделки на организиран борсов пазар в сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“. Преди председателят на комисията по енергетика Валентин Николов да обяви намерението за оттегляне на текстовете се проведе дискусия по тях. 

Представителят на фотоволтаичната асоциация Никола Николов в коментар на предложението да продават не по дългосрочни договори, а само на пазар ден напред или в сегмента в рамките на деня коментира, че ако това предложение остане, то ще доведе до увеличение на цената на борсата, като го подкрепи и със съответни аргументи. По отношение на предложението „балансиращите групи да не могат да се обединяват с общ финансов сетълмент той коментира, че е „ смущаващо“ и ще доведе до увеличение на разходите за балансиране. Именно настоящото състояние на пазара дава възможност за много участници, за разнообразие, иначе само след месеци, ако това предложение се въведе ще останат само 4, каза. Така или иначе спорните поправки ще бъдат оттеглени, обяви председателят на енеригйната комисия към парламента Валентин Николов, като подчерта намерението да се даде по-голяма свобода на пазара. Преди това в рамките на дискусията се изясни, че Правилата за работа на пазара са на практика достатъчни за гарантиране на дейността на БНЕБ и свободата на предлагане и търговия. Депутатите бяха категорични, че не искат да затварят пазара, а да продължат с либерализацията на на търговията с електрическа енергия.

 

--> източник