Пазарната интеграция на ВЕИ и прехода към чиста енергия

Кога

20 Април 2018
10:00 ч.

Моля регистрирайте се тук

Регистрация

Фокус
върху значителния потенциал на Югоизточна Европа за развитие на конкурентоспособни мощности от възобновяеми енергийни източници и как този потенциал може да бъде реализиран

Политически панел

Насочен към политиките и регламентите на национално и европейско равнище, които дават възможности или възпрепятстват развитието и интеграцията на възобновяемите енергийни източници в Европа, представени от отговорни за сектора политици.

Бизнес панел

Фокус върху най-новите решения, предлагани от широкия спектър от индустрии във възобновяемия сектор за ускоряване и модернизиране на енергийния сектор при конкурентни пазарни цени, допринасяйки за енергийната сигурност на Европа и нейното лидерство в научните изследвания и иновациите.

Цели

В прехода към ниско въглеродна икономика, Югоизточна Европа е регион с голям потенциал за възобновяема енергия. Отчитайки това естествено предимство, ние ви каним да се включите в дискусията за това как най-добре да работим заедно, за да създадем благоприятна бизнес среда за чиста енергия и растеж, висококвалифицирана заетост и енергийна сигурност.

Теми & Лектори

Теменужка
Петкова

Министър на енергетиката

доц. Иван
Иванов

Председател,
Комисия за енергийно и водно регулиране

Делян
Добрев

Председател,
Парламентарната комисия по енергетика

Рикардо
Горини

Старши програмен директор на REmap,
Международна агенция за възобновяема енергия (IRENA)

Клод
Тюрме

Председател,
Европейски форум за възобновяема енергия (EUFORES)

Д-р Джеймс Уотсън

Главен изпълнителен директор,
Solar Power Europe

Джайлс
Диксън

Главен изпълнителен директор,
Wind Europe

Матиас
Бък

Ръководител „Европейски енергийни политики“,
Agora Energiewende

Оливие
Маркет

Президент,
Ей И Ес България, Ръководител „Бизнес развитие“, EurAsia SBU

Барт
Биебак

Изпълнителен директор,
Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород”

Юлиан
Попов

Старши политически съветник,
Европейска климатична фондация

Д-р Силке Карчър

Федерално Министерство на околната среда, опазване на природата и ядрената безопасност, Германия

Жечо
Станков

Заместник-министър на енергетиката

Кристиян
Егенхофер

Директор,
Енергийни и климатични политики, CEPS

Владимир
Табутов

Изпълнителен директор,
„Хидроенергийна Компания“ ООД

Меглена
Русенова

Председател на УС,
Българска Фотоволтаична Асоциация

Метхилд
Вьорсдьорфер

Директор на дирекция „Възобновяеми енергийни източници, научни изследвания и иновации, енергийна ефективност", ГД „Енергетика", Европейска комисия

Нашата програма

.

09:15 - 10:00

Регистрация

10:00 - 10:10

Откриване на конференцията

Меглена Русенова, Председател на УС, БФА

10:10 - 10:25

Встъпително изказване

Теменужка Петкова, Министър на Енергетиката

10:25 - 10:40

Изказване

Изказване – Метхилд Вьорсдьорфер, Директор на дирекция „Възобновяеми енергийни източници, научни изследвания и иновации, енергийна ефективност", ГД „Енергетика", Европейска комисия

10:40 - 12:10

Панел 1

Политики за пазарна интеграция на възобномяемите източници при конкурентни инвестиционни разходи

Жечо Станков, Заместник-министър на енергетиката

Доц. Иван Иванов, Председател, Комисия за енергийно и водно регулиране

Делян Добрев, Председател, Парламентарната комисия по енергетика

Рикардо Горини, Старши програмен директор на REmap, Международна агенция за възобновяема енергия (IRENA)

Клод Тюрме, Председател, Европейски форум за възобновяема енергия (EUFORES)

Д-р Силке Карчър, Федерално Министерство на околната среда, опазване на природата и ядрената безопасност, Германия


Водещ: Юлиан Попов, Старши политически съветник, Европейска климатична фондация

12:10 - 12:40

Кафе пауза

12:40 - 14:10

Панел 2

Отговорът на индустрията на европейските и националните политики за пазарна интеграция на възобновяемите източници

Д-р Джеймс Уотсън, Главен изпълнителен директор, Solar Power Europe

Джайлс Диксън, Главен изпълнителен директор, Wind Europe

Матиас Бък, Ръководител „Европейски енергийни политики“, Agora Energiewende

Оливие Маркет, Президент, Ей И Ес България, Ръководител „Бизнес развитие“, EurAsia SBU

Барт Биебик, Изпълнителен директор, Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород”

Владимир Табутов, Изпълнителен директор, „Хидроенергийна Компания“ ООД

Водещ: Кристиан Егенхофер, Директор, Енергийни и климатични политики, CEPS

Регистрация

Местата са ограничени.

Моля регистрирайте се, попълвайки формата за регистрация тук

Локация

В сърцето на София, България

Пет-звездният София Хотел Балкан, великолепно реновиран и превърнал се в символ на столицата, е идеално разположен в сърцето на София, в самия административен, бизнес и шопинг център, близо до катедралата Александър Невски, операта, художествената галерия и историческите забележителности.

Адрес

Площад Света Неделя 5

София, България

Последвайте ни & споделете в социалните мрежи