A A

ВЕИ регистър

Национален публичен регистър на ВЕИ - прозрачност и публичност на ВЕИ индустрията

Проектът стартира през 2010г. и цели постигане на повече прозрачност и публичност в сектора на възобновяемата енергетика. Регистърът „ВЕИ-БГ” е поместен на независима интернет страница, която се администрира от БФА и съдържа информация за проекти от всички видове възобновяеми технологии за производство на електричество. Всяка въведена инсталация е визуализирана на сателитна карта на страната, според съответния вид технология, мощност и т.н. Достъпът до регистъра е напълно свободен за разглеждане.

ВЕИ-БГ е инициатива на БФА в сътрудничеството с АПЕЕ, БГВЕА, СПЕЕ-БГ и НСНЕ Екоенергия. През 2011г. проектът бе подкрепен от Конфедерацията на асоциациите за екологична енергия (КАЕЕ), както и от ръководствата на трите електроразпределителни дружества - ЕВН, ЕОН и ЧЕЗ.

През 2013г. проектът е реализиран от БФА, като можете да разгледате регистъра на vei-bg.org

Актуално