A A

Тарифи

Преференциални цени за изкупуване на фотоволтаичната електроенергия, в лв./МВч (без ДДС)

/Electricity/table_FITs_2012_2014_BG.jpg

/Documents/table FITs 2010 - 2011-01.jpg

Актуално