A A

Програма "10.000 соларни покрива"

Българска фотоволтаична асоциация (БФА) инициира програма "10.000 соларни покрива", чиято цел е да се намалят бюрократичните процедури и да се въведат по-изгодни тарифни ставки за покривни и фасадни фотоволтаични инсталации.

БФА се бори за въвеждане на изискванията, предвидени в Директива 2009/28/ЕО. Според Директивата, инсталирането на малки фотоволтаични инсталации върху покриви и фасади следва да бъде улеснено и да се базира на уведомителен режим за присъединяване към мрежата.

Желанието ни е всеки българин да има стимул да инвестира в малка фотоволтаична централа на покрива, или на фасадата си. Така всеки потребител на електроенергия ще се превърне и в производител. Електроенергията ще се произвежда там, където ще бъде консумирана и ще покрива дневните пикови часове, когато консумацията на електроенергия е най-голяма (особено през летните месеци).

Покривните и фасадни соларни инсталации ще носят допълнителни доходи за домакинствата и туристическите обекти, разтоварване на електрическата мрежа и намаляване на загубите за пренос на електроенергия.

Сградно интегрираните фотоволтаични системи имат потенциала да се превърнат в нещо значимо за българската икономика - да създадат хиляди работни места и да отворят работа за традиционни производства, които пострадаха силно от кризата.

Актуално