A A

PV GRID

PV GRID е проект финансиран по програма „Интелигентна Енергия за Европа“ на Европейската Комисия. Продължителността му е от Май 2012 до Октомври 2014 и неговата цел е да допринесе за преодоляването на бюрократичните бариери пред интегрирането на фотоволтаичните инсталации в електроразпределителната мрежа.

PV GRID е допълнение на проекта PV LEGAL, който продължи от Юли 2009 до Февруари 2012 и създаде подробна база данни за административните бариери свързани с развитието на фотоволтаичните централи в Европа, както и подготви политически предложения за тяхното преодоляване. 

Цели

  • Да подпомогне намаляването на пречките пред интеграцията на фотоволтаичните системи в електрическата мрежата. Тази цел ще бъде постигната посредством анализирането на съществуващите бариери и възможните технологични решения. Ще бъдат формулиране конкретни регулаторни и нормативни препоръки. 
  • Проектът цели подновяване  на базата данни създадена от проекта PV LEGAL, описваща адмистративните процеси необходими за инсталирането, присъединяването към мрежата и експлоатацията на фотоволтаични системи. 
  • Улесняване на административните изисквания за инсталацията, присъединяването към мрежата и експлоатацията на фотоволтаичните системи в Европа.
  • Подпомагане на обмена на информация сред страните членки на Европейския съюз, благодарение на събитията организирани от държавите участнички в проекта.

Държави

Следните 16 държави са участнички в проекта:

Австрия, Белгия, България, Чехия, Франция, Германия, Гърция, Италия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Холандия, Великобритания

/Icons/PV Grid countries.jpg

Очаквани резултати

  • Намаляване на регулаторните и нормативни бариери пред мащабната инграция на фотоволтаиците и на други ВЕИ в разпределителната мрежа. 
  • Подобряване на националните, административни рамки за развитието на фотоволтаичните инсталации в 16те страни участнички. Преодоляване на съществуващите административни бариери и разработване на по-ефективни процедури. 

>> Повече информация за партньорите, базата данни и резултатите можете да намерите на сайта на проекта: www.pvgrid.eu

>> Първоначалния доклад можете да намерите тук

Актуално