A A

10 добри причини да преминем към фотоволтаично електричество

1. Фотоволтаиците не причиняват шум, не отделят вредни емисии или друг вид замърсяване.
Поради този факт приложението им спомага намаляването на глобалното затопляне и промените в климата.

2. Фотоволтаичните модули са безопасни и  високонадеждни.
Оптималният живот на модулите е 30 години, а тяхното  производство се контролира от най-високите европейски стандарти за качество.

3. Фотоволтаичните модули се рециклират.
Основните материали за тяхната изработка са силиций, стъкло и алуминий, чиято многократна употреба намалява крайните цени на продуктите.

4. Почти не изисква поддръжка.
Профилактика на инсталациите не е необходима, а инсталирането им е лесно и бързо.

5. Фотоволтаиците осигуряват електричество в отдалечени райони.
Автономните инсталации осигуряват осветление, енергия за изпомпване на вода, болнични охладителни системи, телекомуникационни централи на места, които не са свързани с публичната електропреносна мрежа.

6. "Горивото" е безплатно.
Основният източник на енергия е слънцето, а то ще грее до края на света. Повечето слънчевите панели се правят от силиций, а той не е токсичен и се произвежда от пясък. Силицият е вторият най-разпространен материал на планетата.

7.  Екосгради.
Модулите се вграждат в сградите по естетичен начин. Те се монтират на покриви  и фасади, и допринасят за компенсиране на изразходваната енергия.

8. Времето за изплащане на инвестицията непрекъснато намалява.                                        
Соларните модули стават все по-евтини, благодарение на бързото развитие и разпространение на технологията. Очаква се разходите да спадат наполовина на всеки 8 години.

9. Фотоволтаичната индустрия създава хиляди работни места.
Секторът се развива много бързо – средният годишен ръст е 40% през последните години – а това допринася за създаването на заетост.

10. Фотоволтаиците допринасят за енергийната сигурност и независимост на Европа.
За да се покрият 100% от електроенергийните потребности на Европа, е нужно едва 0,7% от нейната територия да бъде заета от соларни инсталации.

Актуално