A A

Проекти

Българска фотоволтаична асоциация изпълнява своите мисия и цели чрез дейност на няколко нива, включващи всички заинтересовани страни в сектор ВЕИ и енергетика като цяло. Предметът на дейност на БФА се състои в оптимизиране на законодателството в сектора, разпространените на  информация, организиране на енергийни и екологични форуми, координация в комуникацията между фотоволтаичните компании в страната, подпомагане на гражданите в техните инициативи за енергийна ефективност и по-чиста енергия.

Актуално