A A

Цели

БФА подкрепя производството на екологично чиста енергия от слънцето. По този начин ние допринасяме за намаляване на вредните въглеродни емисии в атмосферата и подпомагаме развитието на възобновяеми енергийни източници в България. Използвайки слънчевата радиация за производство на електроенергия ние помагаме за опазване на околната среда и за намаляване на енергийната зависимост на България от внос на изкопаеми енергоносители.

Основните цели на БФА са:

Актуално