A A

NanoPhoSolar

/Logos/EC_Nano_7th_mixed_logo.jpg

Новаторски, щадящи(благоприятни за околната среда) преобразуващи материали за увеличаване ефективноста на слънчевите клетки, които ще намалят разходите за производство на електрическа енергия и увеличават живота на клетката

Целта на проекта NanoPhoSolar е да преодолее ограниченията отнасящи се до ефективността и експлоатационните качества на редица фотоволтаични системи чрез усъвършенстване на прозрачни нанофосфорни преобразуващи материали способни да поглъщат ултравиолетови лъчи и видима светлина с къса дължина на вълната и повторно излъчване в по–полезния видим спектър на вълни с по- голяма дължина (с диапазон 525 - 850нм). Това ще даде възможност да се увеличи ефективноста на фотоволтаичните клетки от 10 % за силиконови фотоволтаици и до 25 % за CIGS или за фотоволтаици от кадмиев телурий и потенциално ще увеличи живота на системата.

Създадената фотоволтаична система ще предложи значително подобрени характеристики, благодарение на улавянето на по–голям дял свързан с видимия спектър. Това ще доведе до значителни икономически и социални ползи за потребителите и производителите.

/Logos/Nanno_pic_site.jpg

Целта на МСП консорциума е проникване на пазара с 5.5%, засягащо производствения процес и с 0.25 % касаещо съществуващи инсталирани фотоволтаични системи, в рамките на 5 години, след приключване на проекта, достигайки годишни продажби за повече от 66 милиона евро, 470 нови работни места и намаляване с 154 697 тона годишно на вредните емисии от въглероден диоксид.

Партньори по проекта:

Paint Research Association (PRA), Bulgarian Photovoltaic Association (BPVA), Femete, Renewable Energy Association (REA), Managess Energy Canarias SLU (Managess), Hanita Coatings RCA Ltd, Eurofilms Extrusion Ltd (Eurofilms), 3G Solar Photovoltaics Ltd, Intrinsiq Materials Ltd, Fundacion Tecnalia Research & Innovation (Tecnalia), AIDO - Asociación Industrial de Óptica, Color e Imagen, Wells Plastics Limite
>> Повече информация може да бъде намерена на сайта на проекта www.nanophosolar.eu

Актуално