A A

Работни места

България има потенциала да се превърне в една от водещите държави от Европейския съюз по отношение развитието на фотоволтаичния пазар.

При устойчиво развитие на фотоволтаиката в следващите години, в България ще заработят десетки, може би стотици фирми-инсталатори на фотоволтаични инсталации. Ще възникне една нова индустрия, която ще задоволява нуждите на сектора, произвеждайки високотехнологични компоненти. Ще бъдат създадени хиляди работни места и фотоволтаиката ще се превърне в един от двигателите на модерната българската икономика.

Наличието на стабилна нормативна рамка ще доведе до осъществяването на инвестиционни проекти.


→ Осъществяването на инвестиционни проекти ще доведе до повече работа за български компании (вкл. от други браншове)
→ Повече работа за български компании означава повишаване на техният професионален опит, а от там на конкурентноспособността им и на квалификацията на техните кадри
→ добрата квалификация и професионалният опит ще доведат до възлагането на нови проекти на български компании, за сметка на чуждестранните им конкуренти
→ повече работа означава откриване на нови работни места и възникване на производство на компоненти за фотоволтаичната индустрия
→ индустриалното производство означава въвеждане на високи технологии и създаването на работни места за специалисти.

Актуално