A A

Стани член

Членство в Българска фотоволтаична асоциация могат да получат всички компании с реални проекти в сферата на фотоволтаиката в България,както и компании, които проявяват сериозни и обосновани инвестиционни намерения в развитието и изграждането на фотоволтаични мощности в страната.

Кандидатите за членство трябва да попълнят заявление-декларация (изтеглете формуляр тук) и да го изпратят на адрес office@bpva.org. Формално, членство се придобива след решение на УС на БФА и последващо внасяне на годишен членски внос в размер между 50.00лв и 2000.00лв - съобразно вида на компанията, капацитет на притежаваната инсталация и др.

Ставките за членски внос са описани във формуляра както следва:

  • ВЕИ ПРОИЗВОДИТЕЛ до 30кВт (годишен членски внос = 50.00 лв/26.00 евро)
  • ВЕИ ПРОИЗВОДИТЕЛ от 30 до 200кВт (годишен членски внос = 100.00 лв/51.00 евро)
  • ВЕИ ПРОИЗВОДИТЕЛ от 200 до 1000кВт (годишен членски внос = 250.00 лв/128.00 евро)
  • ВЕИ ПРОИЗВОДИТЕЛ от 1000 до 5000кВт (годишен членски внос = 500.00 лв/256.00 евро)
  • ВЕИ ПРОИЗВОДИТЕЛ над 5000кВт (годишен членски внос = 2000.00 лв/1023.00 евро)


Повече за ползите от членството в Българска фотоволтаична асоциация можете да научите от тукЧленство БФА.

 


 
  
   

 
  
  


 


 


Актуално