Хермес Солар

Хермес Солар

Криейки възможности, невъобразими за човечеството до този момент, слънцето остава главният източник за живот. Търсейки тези скрити тайни, обществото навлезе във високотехноличен прогрес. Те водят до генериране на енергия директно от източника и подобряването на живота за хората.

Нуждата от безкомромистно действие, доведе до разработването на качествен продукт. Доверие в процеси, след които хората ще извличат максимума. Задължително бе да се взаимодейства и приложат висок клас технологии в неспирна продуктова линия. Професионалисти със сериозен опит в областта на фотоволтаиката материализираха всичко това в реалност. Ние предлагаме на света висококачествени фотоволтаични панели – енергия за живот.

Ние сме Хермес Солар – Българският производител на фотоволтаични панели. Правилното достигане на целта, насочи работата ни към:

  • Предоставяне на професионални услуги в сферата на ВЕИ сектора;
  • Разпространение и развитие на слънчеви технологии;
  • Опазване на околната среда;
  • Честен и професионален бизнес подход към всеки;
  • Осигуряване на устойчиво развитие;
  • Удовлетвореност на клиентите.

Работейки с нас получавате професионално отношение.

Лице за контакт: Снежана Карова

director[at]hermessolar.com, sales.department[at]hermessolar.com

http://www.hermessolar.com/

Актуално