A A

ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА. КРАЕН СРОК 19.06.2018 г.

2018-05-30 13:13:00 | 0

 

 

СЪНОУИ СОЛАР ГмбХ, Германия, рег. номер: HRB27730 на съда в Нюрнберг, в качеството си на заложен кредитор, обезпечен с особен залог върху търговското предприятие на "Уинд Иновейшън 1" ЕООД - в ликвидация, ЕИК 201337660, вписал пристъпване към изпълнение и осъществяващ продажба на заложено имущество по реда на Закона за особените залози, обявява на интересуващите се, че се открива търг за продажба на следното имущество:Недвижим имот, съоръжения и движими вещи, представляващи в съвкупността си фотоволтаична електроцентрала с обща мощност 2729,76 kWp, находяща се в местност "Сепетлика", гр. Камено, общ. Камено, обл. Бургас, въведена в експлоатация на 30.04.2013 г. Продажбата ще се извърши съобразно подробно описани в тръжната документация правила. Заинтересованите следва да изпратят писмо за изразяване на интерес за участие в търга, което да изхожда от името на потенциалния участник в търга и да е подписано от неговия законен представител (управител/директор, др.). Писмото следва да съдържа данни за: търговска фирма, фирмена регистрация, седалище и адрес на управление, лице и данни за контакт (вкл.телефон и имейл). Писмата се изпращат на имейл b.notovsky@boyanov.com или на адрес гр. София 1463, бул. "Патриарх Евтимий" 82 – на вниманието на адв. Борислав Нотовски. Заинтересованите следва също да поемат ангажимент за спазване на поверителност, след което ще получат достъп до документацията за фотоволтаичната електроцентрала и правилата за провеждане на търга, както и възможност за оглед на обекта.

 

Начална тръжна цена: 3 210 000 лева (без ДДС)

 

Депозит - гаранция за участие в търга, платим при подаване на оферта:150 000 лева

 

Срок за подаване на оферти: 19 юни 2018 г., 10:00 ч.

 

За допълнителна информация, моля, обърнете се към Борислав Нотовски на

 

тел. +359 2 8055033 или имейл b.notovsky@boyanov.com

(0)Коментари

Няма въведени коментари
За да оставите своя коментар, трябва да сте регистриран потребител.

Актуално