A A

Разпоредбата на 1д, ал. 1 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК),

2018-02-12 10:22:00 | 0

Във връзка с полученото на дата 07.02.2018г. писмо с изх номер: 23-00-14 и задължението същото да бъде оповестено, като така бъдат доведени до знанието на Българската Фотоволтаична Асоциация (БФА) и всички търговски дръжества, членове на БФА, относно дължимите такси по ЗКФН от страна на адресатите на  1 д от ДР на ЗППЦК. Публикуваме настоящето писмо.

/images/1.png

/images/2.png

(0)Коментари

Няма въведени коментари
За да оставите своя коментар, трябва да сте регистриран потребител.

Актуално