A A

КЕВР кани всички заинтересовани страни да представят писмени мотивирани предложения относно изменение и допълнение на ПТЕЕ

2017-08-03 16:33:00 | 0

Във връзка с въвеждане на нов пазарен сегмент „в рамките на деня“ и обединение на пазарите, Kомисията за енергийно и водно регулиране предприема мерки за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/.      

В срок до 15.08.2017 г. КЕВР кани всички заинтересовани страни, които имат отношение и предложения по темата, да представят в деловодството на Комисията своите проекти за изменение на ПТЕЕ, на хартиен и електронен носител.    

Процедурата е в съответствие с провежданата от Комисията политика на пълна прозрачност, посредством привличане на всички заинтересовани страни в процеса на подготовката на проекти за изменение на нормативни актове от нейната компетентност.     След анализ на всички постъпили в посочения срок писмени предложения, КЕВР ще изготви проект за изменение и допълнение на ПТЕЕ, по който ще се проведе обществено обсъждане.

>> Източник: КЕВР

(0)Коментари

Няма въведени коментари
За да оставите своя коментар, трябва да сте регистриран потребител.

Актуално