A A

Делът на ВЕИ в преносната мрежа нараства до 9.91 %

2017-08-02 11:10:00 | 0

Производството и потреблението на електроенергия от 1 януари до 30 юли 2017 г. в сравнение със същия период на миналата година продължават да нарастват, сочат данните на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната. Подобрение за сравнявания период има и при износа на електроенергия, но най-голямо впечатление правят данните за увеличение на дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както и на запазващото се устойчиво участие на базовите централи. 

За пореден път през сравнявания период се отчита ръст при участието на ВЕИ в преносната мрежа. За първите седем месеца на тази година дела на ВЕИ расте до 748 138 MWh, при 680 697 MWh през сравнявания период на предходната година – плюс (+) 9.91%. Най-сериозно е повишението в дела на мощностите от вятър -  плюс (+) 6.61%, докато при фотоволтаиците увеличението е от едва  плюс (+) 0.82%. Дела на биомасата съответно остава положителен (+) 66.77%.

Подобрение има и при участието на ВЕИ в разпределителната мрежа, което се увеличава с  (+)  3.37%. И тук най-голям е приносът на вятърните електроцентрали – плюс (+) 8.25 %, а на биомасата нараства (+) с 10.27%. В същото време дела на електроенергията от слънчевите централи е отрицателен – минус (-) 0.42 %.

>> Източник: 3-е нюз

(0)Коментари

Няма въведени коментари
За да оставите своя коментар, трябва да сте регистриран потребител.

Актуално