A A

С Решение № С-17/01.07.2017г, КЕВР утвърди преференциални цени за изкупуване на електрическа енергия, произведена от ВИ

2017-07-07 09:49:00 | 0

С Решение № С-17/01.07.2017г, КЕВР утвърди преференциални цени за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници и актуализиране на преференциалните цени на електрическата енергия, произведена от биомаса.

Преференциалните цени на електрическата енергия,произведена от ФтЕЦ с обща инсталирана мощност до 30 kW включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, са както следва:

•   ФтЕЦ с инсталирана мощност до 5 кВ, монтирани на покриви и фасади – 271,67 лв/МВч без ДДС;

•   ФтЕЦ с инсталирана мощност над 5 до 30 кВ, монтирани на покриви и фасади – 231,20 лв/МВч без ДДС.

С пълното съдържание на решението можете да се запознаете тук.

(0)Коментари

Няма въведени коментари
За да оставите своя коментар, трябва да сте регистриран потребител.

Актуално