A A

КОЙ КОЙ Е НА СВОБОДНИЯ ПАЗАР?

2017-06-22 13:01:00 | 0

Настоящият анализ ще представи кой кой е на свободния пазар, според данни от доклада на КЕВР за определяне на цените в сектор Електроенергетика за следващия регулаторен период.

Структура на продажбите

През едногодишния период от началото на юли 2017 до края на юни 2018 се очаква да бъдат продадени общо 39,8 ТWh електрическа енергия:

-На стопански и битови  потребители на територията на страната -  29,5 ТWh

-На мрежови компании за покриване на технологични разходи -3,6 ТWh

-За износ  - 6,7 ТWh

На регулирания пазар ще бъдат продадени 15,8 ТWh, от които 12,2 – на потребители, присъединени към мрежа ниско напрежение (около 10 ТWh на домакинства) и 3,6 – на мрежови компании за технологични нужди.

Останалите 24 ТWh или приблизително 60% от общите продажби ще бъдат осъществени на свободния пазар в България. От тях към българските бизнес-потребители ще се насочат 17,3 ТWh, а останалите 6,7 ТWh – към износ.

>> Източник: EMI

(0)Коментари

Няма въведени коментари
За да оставите своя коментар, трябва да сте регистриран потребител.

Актуално