A A

Покана за Общо събрание на БФА на 18.07.2017г.

2017-06-16 15:14:00 | 0

Управителният съвет на Сдружение „Българска фотоволтаична асоциация“(БФА) на основание чл. 23-25 от Устава и решение от 07.06.2017г. на УС свиква Общо събрание, което ще се проведе на 18 юли 2017 г. /вторник/ от 10:00ч. в хотел Новотел София, с адрес: 1784 гр. София, бул. Цариградско шосе № 115H, при следния дневен ред:

1) Отчет за дейността на УС;

2) Финансов отчет на БФА;

3) Избор на УС на БФА;

4) Избор на Председател на УС на БФА;

5) Разни

Поканват се всички членове на Българска фотоволтаична асоциация да вземат  участие в годишното Общо събрание. При лиспа на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, началото на събранието ще се отложи с един час и ще започне в 11:00ч. на същото място, при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

*Важно!!!* В деня на събранието, в случай, че не присъства законен представител на търговското дружество- член на БФА, участникът следва да представи пълномощно, заверено с подпис от законния представител/представители и печат на дружеството (не е нужна нотариална заверка).

Напомняме, че според чл. 21, ал. 3 от Устава на БФА един пълномощник може да представлява едновременно максимум трима членове.

Право да гласуват на Общото събрание ще имат само членовете на БФА, които са платили редовен членски внос за 2017г. Тези от Вас, които не са платили могат да направят това в срок до 10.07.2017г., за да получат възможност да гласуват на събранието.

Молим членовете да изпратят кратко потвърждение за участие в събранието на office@bpva.org.

С уважение,

Екип на БФА

(0)Коментари

Няма въведени коментари
За да оставите своя коментар, трябва да сте регистриран потребител.

Актуално