A A

13.06.2017г.- КЕВР проведе обществени обсъждания

2017-06-14 10:56:00 | 0

КЕВР проведе обществено обсъждане на проект за решение за определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници и актуализация на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от биомаса. В обсъждането участваха представители на дружества-производители на енергия от възобновяеми източници, на Българската фотоволтаична асоциация, на Българската соларна асоциация, на Института за публично-частно партньорство, на Съюза на производителите на екологична енергия, Асоциацията на производителите на екологична енергия, граждански сдружения.

На трето за деня заседание КЕВР проведе обществено обсъждане и по проект на решение за утвърждаване на цени в сектор "Електроенергетика", считано от 01.07.2017 г. В рамките на обсъждането становища изразиха председателят на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори Константин Стаменов, председателят на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ Диян Червенкондев, представители на КТ „Подкрепа“, граждански сдружения.

В 14-дневен срок участниците в обществените обсъждания могат писмено да депозират своите становища, които ще бъдат разгледани от експертите на Комисията. „В окончателния си доклад към проектите за решения, регулаторът ще излезе с конкретни становища по всяко едно от предложенията, направени в хода на днешните обществени обсъждания“, подчерта председателят на КЕВР доц. Иван Иванов.

На закрито заседание на 30 юни 2017 г. КЕВР ще вземе окончателно решение за цените, считано от 1.07.2017 г., в сектор „Електроенергетика“, цените на електроенергия от ВЕИ и биомаса, както и цените на топлинната енергия и на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран способ от топлоцентралите с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.

>> Източник: КЕВР

(0)Коментари

Няма въведени коментари
За да оставите своя коментар, трябва да сте регистриран потребител.

Актуално