A A

Десет абсурдни твърдения на сегашни и предишни управляващи за зелената енергия

2014-02-04 11:00:00 | 0

Картинка: www.argostars.com

10. “ТАКСА ВЕИ ЩЕ СТАБИЛИЗИРА ЕНЕРГЕТИКАТА“

Позитиви: 

 • 160 милиона лева повече приходи в бюджета. 

Негативи:

 • Спад на доверието на инвеститорите в България и отлив на няколко милиарда инвестиции за следващите поне 5 години
 • Загуба на работни места не само в енергетиката, но и в икономиката като цяло
 • Загуба на доверие в България и повишаване на лихвените проценти на чуждите банки 
 • Риск за финансовата система на страната, в която има 50 милиарда лева български вложения

 

9. „ЗЕЛЕНАТА ЕНЕРГИЯ Е НАЙ-СКЪПАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ И ЗАТОВА СЛЕДВА ДА СЕ ОГРАНИЧИ НЕЙНОТО РАЗВИТИЕ“ 

Щетите и разходите от замърсяване на въздуха не са измерими в мегават часа, а в най-ценния национален ресурс - здравето на хората. 

Лидерите на 163 държави от Европа и света, сред които всички развити икономики, продължават да подкрепят инвестициите в зелена енергия. 

Към момента е вярно, че според изкупната цена ядрената енергия излиза най-евтина, а енергията от слънце – най-висока. 

В рамките на целия  жизнен цикъл на една електроцентрала обаче скалата се обръща. Разходите за поддържането на една ядрена централа дори и след спирането й, продължават още 1000 години. А добиването на въглища чрез открит способ за ТЕЦ Марица Изток 1 и 2 всеки ден съсипва десетки декари плодородна земя, която никога няма да може да бъде рекултивирана. 

 

8. „МИНЬОРИТЕ НЯМАТ РАБОТА ЗАРАДИ ВЕИ-тата”

Благодарение на развитието на ВЕИ в България, зелените централи, колкото и да е невероятно, в краткосрочен аспект спасяват работните места на миньорите. Това е документирано и в Европейските директиви, които позволяват на България да отсрочи няколко милиарда лева инвестиции, които въглищните централи не могат да направят в момента. 

Въглищата са изчерпаеми горива. Затова всички “умни” държави, намаляват потреблението на горива, като пазят националните си природни ресурси за следващите поколения.

 

7. “ИНВЕСТИТОРИ В ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ СА БЪЛГАРСКИТЕ ОЛИГАРСИ”

Олигархията като дефиниция използва държавни пари за частни цели.  Зелените централи са частни. 

Държавните пари са в НЕК, БЕХ, ЕСО, БУЛГАРГАЗ, АЕЦ КОЗЛОДУЙ, МАРИЦА ИЗТОК, ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ. В тези държавни предприятия са съсредоточени над 80% от българската енергетика. 

Въпросът става риторичен – къде е Олигархията?

 

6. “СЛЪНЧЕВИТЕ И ВЕТРОЕНЕРГИЙНИТЕ ЦЕНТРАЛИ ЗАСТРАШАВАТ СИГУРНОСТТА НА ЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА, ЗАЩОТО НЕ РАБОТЯТ НОЩЕМ” 

Никой от експертите не каза, че:

 • слънчевите централи стабилизират енергийната система (защото саморегулират напрежението)
 • намаляват загубите при пренос (енергията се потребява непосредствено до производителя)
 • повишават качеството на електроподаване
 • гарантира сигурността на доставките.

Една енергийна система се нуждае не само от базови мощности, които се регулират много трудно. Идеалният балансьор на тези базови мощности е енергията от ВЕИ.

 

5. “ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ ВЪВЕЖДАТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЕИ“

Точно обратното. Дори богати на петрол държави от Близкия изток предвиждат широко използване на ВЕИ.

Европейският парламент само преди седмици изведе възобновяемата енергия като една от трите приоритетни цели до 2030 г. наред с намаляването на парниковите газове и енергийната ефективност. Планът е ВЕИ секторът да създаде 560 000 работни места, и до 500 млрд. евро икономии от внос на изкопаеми горива.

Германия през последните месеци, планира инсталирането годишно на 2 гигавата слънчеви централи, за да достигне 45% дял на ВЕИ през 2025 г.

Франция въвежда данък  за фосилни и ядрени централи с цел набиране на 3,6 милиарда евро за инвестиции в инфраструктура за присъединяване на нови ВЕИ централи. 

/1/PV/US Solar plan_NPD_Solarbuzz.png

Източник: NPD Solarbuzz

4. „ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИТОРИ ДОЙДОХА И СТАНАХА МИЛИОНЕРИ НА ГЪРБА НА НАРОДА”

Фирмите във ВЕИ сектора са около 2000, само 200 от тях са чуждестранни. Положителната новина е, че това е сектор на българските предприемачи.

Нестабилността на законите в държавата гонят от България не само чуждестранните, но и българските инвеститори. А младите и високообразовани българи отиват там, където има инвеститори.

 

3. “СЛЪНЧЕВИТЕ ЦЕНТРАЛИ РАБОТЯТ 32 ЧАСА В ДЕНОНОЩИЕ“

Това е невъзможно. Ако работят през нощта, означава че произведената електроенергия трябва да се плаща. Електромерът го следи ЕРП, което автоматично изключва тази възможност. То няма интерес това да се случи, защото ще плати за непроизведен продукт. 

НЕК тиражира тази лъжа по много атрактивен начин – взе работата на 50 малки централи, които по закон подават данни за 6-месечие. На тази база  беше заявено, че произведеният ток за 1 месец надхвърля 4-6 пъти нормалното производство. Вместо да се уточни, че става дума за произведената електроенергия за 6-месечен период. Това лъжливо твърдение се тиражира масово, но специалистите от НЕК не се извиниха, нито го опровергаха.

 

2. “ФОТОВОЛТАИЧНИТЕ ЦЕНТРАЛИ СА ПРИСЪЕДИНЯВАНИ „НА ТЪМНО”

За сведение:

 • подготовкта на един проект трае между 1-3 години
 • логистиката 1-3 месеца
 • строителството 2-12 седмици
 • пускането в експлоатация зависи изцяло от Държавния надзор и съответното Електроразпределително дружество, което включва електроцентралите в мрежата.

 

1. “ФОТОВОЛТАИЧНИТЕ ЦЕНТРАЛИ ПРЕЧАТ НА ОТГЛЕЖДАНЕТО НА КРАСТАВИЦИ, ЗАЩОТО ПОВИШАВАТ ТЕМПЕРАТУРАТА НА ВЪЗДУХА И СПИРАТ ДЪЖДОВЕТЕ“

Допълнителният коментар е излишен.

(0)Коментари

Няма въведени коментари
За да оставите своя коментар, трябва да сте регистриран потребител.

Актуално